BẢNG GIÁ TRỌN GÓI CƠ BẢN 
TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU

Gói cơ bản thích hợp cho các Doanh nghiệp có Quy mô khách hàng vừa và nhỏ hoặc muốn triển khai thử nghiệm
(từ 2000 khách hàng trở xuống).

TÍNH NĂNG CB 01 CB 02
Số lượng SMS hàng tháng 100 500
Quản lý tài khoản Online
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì Brandname Miễn phí Miễn phí
Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Online Online
Gói 01 tháng (VNĐ) 1 Triệu 1.5 Triệu
Gói 03 tháng (VNĐ) 1.8 Triệu 4 Triệu
Gói 06 tháng (VNĐ) 2.5 Triệu 5.9 Triệu
Gói 12 tháng (VNĐ) 4 Triệu 9.8 Triệu

BẢNG GIÁ TRỌN GÓI NÂNG CAO
TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU

Gói nâng cao thích hợp cho các Doanh nghiệp lượng khách hàng lớn hoặc nhu cầu chăm sóc khách hàng cao
(từ 2000 khách hàng trở lên).


TÍNH NĂNG NC 01 NC 02
Số lượng SMS hàng tháng 10,000 50,000
Quản lý tài khoản Online
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì Brandname Miễn phí Miễn phí
Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trực tiếp Trực tiếp
Gói 03 tháng (VNĐ) 38,550,000 174,550,000
Gói 06 tháng (VNĐ) 69,000,000 325,000,000
Gói 12 tháng (VNĐ) 129,900,000 625,900,000


* Quý khách có thể mua thêm tin nhắn với đơn giá: 100.000 đồng/100 SMS.

B. BẢNG GIÁ THEO NHU CẦU
Gọi điện cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.